Ve čtvrtek 20.6. odpadá hodina powerjógy i jógy pro těhotné v přednáškovém sále

 

 

 
 
těším se na viděnou Šárka
 

 

Kontakt

Šárka Krajíčková 606541390 sarkakrajickova@seznam.cz